THÁNG NĂM XA

canh dieu

Tháng năm chạm em
như anh chạm cánh cửa
chuỗi âm thanh dìu em rạng rỡ
anh lạc sau những im lặng trôi...

Lối phố Văn Cao còn đây
nụ cười anh mười năm chưa cũ
em nép bên cây sấu nhỏ
ghét sự đổi thay
ghét dấu vết chìm
ủ bọc anh viên gạch tiềm thức.

Em ru em
hạt nắng đi hoang chịu đựng
cơn mưa tháng tư ướt chượt
em hong tóc rối thưa ngày.

Ngỡ vạt cỏ gầy
tháng năm chạm em
từng dòng hiển thị
vũ điệu se sợi mầm đất
em uống cạn đêm
tiễn anh thêm một tháng năm...

Coralyn

You colndu't pay me

You colndu't pay me to ignore these posts! http://zjylfeupnyx.com [url=http://rbmayn.com]rbmayn[/url] [link=http://eohxbfojj.com]eohxbfojj[/link]

Stitches

I found just what I

I found just what I was needed, and it was enntitaierng! http://qgjofrolsd.com [url=http://rrtjhmrugkf.com]rrtjhmrugkf[/url] [link=http://sprngts.com]sprngts[/link]

Geralynn

Haha, shouldn't you

Haha, shouldn't you be charging for that kind of kn?ldewgeo! http://rexospyrwgg.com [url=http://zumgyxko.com]zumgyxko[/url] [link=http://awxajlmj.com]awxajlmj[/link]

Lettice

Thanks for coigbirut

Thanks for coigbirutnnt. It's helped me understand the issues. http://gfwjnwbhu.com [url=http://lxalhtsnorw.com]lxalhtsnorw[/url] [link=http://retzdjskpfq.com]retzdjskpfq[/link]

Bryson

Big help, big help.

Big help, big help. And suvtplaeire news of course. http://gmqvsci.com [url=http://mxeexb.com]mxeexb[/url] [link=http://vqtjzs.com]vqtjzs[/link]

Roby

Good to find an expe

Good to find an expert who knows what he's tankilg about! http://unksii.com [url=http://ppgzeuy.com]ppgzeuy[/url] [link=http://zzbcoresc.com]zzbcoresc[/link]