ĐỜI CHẬT

Binh hoa hong vang - lyly vang - 30$
Đời chật
không còn chỗ cho anh khoả lấp
lời ong bướm khô khát lung lay
ngược anh về cuối trời
bến em thì câm lặng.

Giữa cái có không khái quát
giữa cái được mất lập trình
vấn đề anh luận giải cả một thế biến dị hình
anh cho em không nhặt...

Cơ sở anh mông lung hay đích thực
thì cõi tâm linh cũng một chút tháo bỏ ranh giới cập bờ
anh có cách điệukỹ càng đến tầm tỷ trọng không ngờ
cũng lý giải điều anh đi em ở lại.

Sequoia

This This inuredtcos a pleasingly rational point of view.

Jenay

That's an That's an ingouiens way of thinking about it.

Debra

Hey, you're the goto

Hey, you're the goto exerpt. Thanks for hanging out here.

Addriene

AFAICT you've
AFAICT you've coerved all the bases with this answer!

Jaylynn

That's 2 clever by h

That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. Thaksn!

Melloney

A perfect reply! Tha

A perfect reply! Thanks for taking the trbuelo.

Sparky

Ppl like you get all

Ppl like you get all the brsina. I just get to say thanks for he answer.

Lucky

Going to put this
Going to put this arltcie to good use now.

Bobbe

czemu wiec autorka d

czemu wiec autorka dziwi sie chrzescijanom Nie diwie sie. Twierdzam fakt. BTW: Prostestanci to rowniez cheaiscijznre. W wieku doroslym ludzie albo przy swojej wierze pozostaja, albo ja zmieniaja, albo staja sie ateistami, wedlug wlasnej wolnej woli.Jestes pewny, ze w kwwestiach wiary tu jeszcze decyduje wlasna wola?

Janisa

You have so many lov

You have so many lovely things, and your photos capture them so well. I love the before and after versions of your cat acting as baogkrcund.