ĐỜI CHẬT

Binh hoa hong vang - lyly vang - 30$
Đời chật
không còn chỗ cho anh khoả lấp
lời ong bướm khô khát lung lay
ngược anh về cuối trời
bến em thì câm lặng.

Giữa cái có không khái quát
giữa cái được mất lập trình
vấn đề anh luận giải cả một thế biến dị hình
anh cho em không nhặt...

Cơ sở anh mông lung hay đích thực
thì cõi tâm linh cũng một chút tháo bỏ ranh giới cập bờ
anh có cách điệukỹ càng đến tầm tỷ trọng không ngờ
cũng lý giải điều anh đi em ở lại.

Adonica

http://www.insuranceofmiddletennessee.com/contact/ http://www.insuranceofmiddletennessee.com/roadside-assistance-coverage/ http://www.littleblackportraits.com/2010_06_01_archive.html http://www.littleblackportraits.com/2010/03/better-late-than-never.html?showComment=1269997313746 http://www.insuranceofmiddletennessee.com/2009/05/ http://www.isayyousayblog.com/2014/02/three-days.html http://www.insuranceofmiddletennessee.com/tag/vacant-property-insurance/

Voncile

state permits
state permits car insurance qoutes like marriage most commonly cheapest car insurance going shopping robbery car insurance quotes cars carriers utilize michigan auto insurance websites online permission auto insurance quote insurance good reviews car insurance carefully cheap auto insurance inexpensive

Heloise

http://www.torontolimodepot.com/ http://www.littleflowerstationery.com/

Midge

http://daltondentaltampa.com/car-wont-start-cold.html

Etta

http://phoenixfeatherscalligraphy.com/need-to-see-a-dermatologist-no-insurance.html http://phoenixfeatherscalligraphy.com/highlands-insurance-company.html http://theeireelvis.com/af-car-insurance.html http://theeireelvis.com/cem-insurance-company.html http://engineeredpresentations.com/how-can-i-find-out-who-my-car-insurance-company-is.html http://theeireelvis.com/definition-of-comprehensive-auto-insurance.html http://theeireelvis.com/cheapest-way-to-insure-young-drivers.html