CHỈ MÙA THU Ở LẠI

3-1.jpg Hoa cai 3

 

Có một dạo chị thôi khóc
bài thơ hồng trên môi
nụ tiền duyên hồng trên má
anh dắt chị qua cánh đồng cày ải
gió ru hời tiễn sáo sang sông.

Từ dạo ấy chị lấy chồng
vấn tóc thề giữa miền nắng mưa mặn chát
cái chị có cánh đồng không khát
cánh đồng cuộn đi những thứ chị không thể níu về
chị chảy ngược
bộn bề leo thang.

Một ngày chị về bên đồng cải
giãi nắng hong mưa con chữ dối lòng
ngôi nhà không cửa đợi bàn tay ủ ấm
Tam Bạc nghiêng
Chợ Đổ nghiêng
chị nghiêng
chỉ muà thu ở lại... 

 

 

Gildas

http://kibo.us/can-you-get-insurance-on-a-car-registered-to-someone-else.html http://chezoumhasna.com/all-star-auto-insurance-chicago.html http://vinyldelight.com/cambridge-mutual-fire-insurance.html http://kibo.us/car-insurance-roscoe-il.html http://theweekendwander.com/motor-breakdown-insurance.html http://vinyldelight.com/the-best-travel-insurance.html http://vinyldelight.com/electric-auto-insurance-quotes.html

Laticia

http://staffmealsoftheworld.com/direct-auto-insurance-clarksville-highway.html http://manticoreprotectiveservices.com/cheapest-auto-insurance-in-dallas-texas.html http://alexanderzuleta.com/finance-cars-free-insurance.html http://biddersoutlet.com/insurance-to-test-drive-car.html http://discing4kids.org/cheap-auto-insurance-in-greenville-sc.html

Delia

http://atlgentlechiro.com/4000-a-year-for-car-insurance.html

Lolly

http://rentersabc.com/aarp-car-insurance-calculator.html http://atlgentlechiro.com/united-auto-insurance-payment.html http://mashsilo.com/how-much-is-the-car-insurance-in-toronto.html http://steampoweredmonkey.com/liberty-mutual-online-proof-of-insurance.html http://xoxvictoria.com/nationwide-insurance-cars.html http://atlgentlechiro.com/cheap-auto-insurance-in-amarillo-tx.html

Blessing

http://romapompei.com/cheap-car-insurance-in-henderson-nv.html http://omaginenation.com/insurance-counseling.html http://prhbs.org/cheap-car-insurance-in-mass.html http://goifit.com/insuran.html http://qlingo.com/ferrari-costs.html http://omaginenation.com/e-surrance.html http://qlingo.com/auto-renters-insurance.html